Zorgwoningen Compartijn

123

Woon- zorgcomplex Tilburg

In de zomer van 2017 heeft Vrijborg een grondpositie van 2.200 m2 verworven aan de Ringbaan West in Tilburg. Inmiddels is hier voor risico van Vrijborg een woonzorgcomplex van 26 eenheden en bijna 2.000 m2 BVO op ontwikkeld dat afgenomen gaat worden door een particuliere zorgaanbieder. De studio’s zullen bewoond gaan worden door senioren met een zorgindicatie, ook realiseren we enkele appartementen voor echtparen waarbij 1 van de partners een intensieve zorgbehoefte heeft. In de nazomer van 2017 is de omgevingsvergunning aangevraagd en de verwachting is dat de realisatie nog in 2018 afgerond gaat worden. De turn-key oplevering staat gepland voor eind 2018. De verwerving van de positie alsmede de planontwikkeling heeft plaatsgevonden in nauw overleg met de eigenaar van het naastgelegen nieuwbouwcomplex (Amarant Groep), de gemeente en uiteindelijke afnemer van het complex. Het architectonisch ontwerp van het gebouw komt van de hand van Stephan Haans van H-kwadraat Architectuur.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star