Zorg

Gezondheidscentrum Horus

Het pand van Huisartsenzorg Horus is toe aan uitbreiding. H-Kwadraat ontwierp een eerste en tweede verdieping op de bestaande bouw. Daarnaast zal het interieur een eigentijdse look krijgen.
(lees meer)


Woon- zorgcomplex Tilburg

In de zomer van 2017 heeft Vrijborg een grondpositie van 2.200 m2 verworven aan de Ringbaan West in Tilburg. Inmiddels is hier voor risico van Vrijborg een woonzorgcomplex van 26 eenheden en bijna 2.000 m2 BVO op ontwikkeld dat afgenomen gaat worden door een particuliere zorgaanbieder. De studio’s zullen bewoond gaan worden door senioren met een zorgindicatie, ook realiseren we enkele appartementen voor echtparen waarbij 1 van de partners een intensieve zorgbehoefte heeft. (lees meer)


Zorgclusterwoningen Tilburg

In opdracht van Amarant Groep wordt aan de Ringbaan West, ter vervanging van het voormalige zwembad, een zorgclusterwoningcomplex gerealiseerd. Het complex voorziet 30 appartementen en 10 studio’s die bewoont zullen worden door mensen met lichte en matige verstandelijke beperkingen.  (lees meer)


Ahoed Hoefstraat Tilburg


Comfort•Room

Rememberz is ontstaan vanuit een klantvraag naar een kamer om een bewoner met een psychische achtergrond met dementie tot rust te brengen. Met als doel om gedragsproblemen te reduceren en in het uiterste geval isolatie van de bewoners te voorkomen. Naar aanleiding van deze vraag, heeft Rememberz, samen met gespecialiseerde partijen uit de markt, de Comfort●Room ontwikkeld. De Comfort●Room is in eerste instantie ontwikkeld voor bewoners met dementie, waarin maatwerk van groot belang is. Herkenbaarheid van zaken is hierin namelijk key. In deze ruimte ervaren deze clienten een gepersonaliseerde totaalbeleving, waardoor ze tot rust kunnen komen. Rememberz is een totaal ontzorger, wij beginnen samen met u met een grondige behoeftebepaling, werken op basis hiervan uw maatwerk ontwerp uit en uiteindelijk realiseren we uw maatwerk Comfort●Room voor u.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star